Motto:  Už jako dětem ve škole se nám ztrácely červené pastelky, když jsme měli malovat rudou hvězdu. NAŠE JEEPY MĚLY VŽDY HVĚZDU BÍLOU! A od té doby se závislost na bílé hvězdě v kruhu u nás stále zvětšuje.....

 

KONOPIŠTĚ 2021

I v letošním roce se pietní akt u památníku zavražděných amerických letců na Konopišti konal díky pandemii v úzkém kruhu. Zúčastnili se pouze zástupci města Benešov, zástupci U.S. Embassy a dva zástupci za všechny military car kluby. Doufejme, že v příštím roce již proběhne vše v plné parádě včetně tradiční jízdy jeepů.

-dck-

240 MILES TO FREEDOM

V letošním roce konvoj 240 MILES TO FREEDOM pojede po stopách 16. obrněné divize. Akce se uskuteční ve dnech 4. – 6. 6. 2021. V pátek 4. června se odpoledne sjedeme na kempu/penzionu na Hracholuskách. V sobotu projedeme trasu s důrazem na Plzeň a k večeru dojedeme do campu v Nadrybech, jako jsme byli minule. V neděli potom vyrazíme trajektem směr Praha. Podrobný itinerář s upřesněním ubytování bude včas zveřejněn.

 

A teď něco alespoň krátce z historie.

 

16. obrněná divize armády Spojených států amerických byla sestavena 15. července 1943 v táboře Camp Chaffee ve státě Arkansas. Zde také probíhal výcvik. V únoru 1945 byla v New Yorku divize naloděna a odplula do Spojeného království a následně do Francie. Ve Francii byla divize nejdříve přidělena k americké Patnácté armádě a vyčkávala na odeslání na frontu. Dne 17. dubna 1945 byla divize přidělena k americké Třetí armádě pod velením generála George S. Pattona. Na německé území vstoupily jednotky divize 19. dubna.

Divize přešla do podřízenosti V. sboru americké Třetí armády, a byla začleněna do operačního uskupení Combat Command B (CCB) s určením vyrazit ráno 6. května 1945 směrem na demarkační linii dotyku mezi americkými a sovětskými vojsky. Tak se také stalo, a okolo osmé hodiny ranní 6. května 1945 vjely do města Plzně obrněné vozy a tanky 16. obrněné divize jako osvoboditelé. Dne 13. října se divize vrátila do New Yorku a 15. října 1945 byla divize v táboře Camp Kilmer rozpuštěna.

Velícím důstojníkem operačního uskupení CCB byl plukovník Charles Henry Noble. Charles o tom napsal: „Mým rozkazem bylo ovládnout a držet vyvýšený terén na západ od města Plzně, což znamenalo zastavit západně od Plzně, avšak vědomí, že ostatní bojová uskupení budou brzy u nás, mi dodalo sebedůvěru. Proto jsem rozhodl v postupu pokračovat a pokusit se zmocnit města, které mohlo sloužit jako opěrný bod proti obrněným a pěchotním silám nepřítele.”

Za velení osvoboditelské jednotce byl plukovník Noble vyznamenán Československým válečným křížem 1939 a Řádem Bílého lva 3. stupně a spolu s československým prezidentem Edvardem Benešem a generálmajorem Ernestem N. Harmonem byl jednou ze tří osobností, jimž město Plzeň udělilo čestné občanství. Přestože Češi považovali plukovníka Noblea za „osvoboditele Čech“, on sám řekl, že pocta by měla skutečně patřit vojákům 16. obrněné divize. Jako perličku na závěr uvádím vlastnoručně vyplněné a podepsané potvrzení o převzetí Řádu Bílého lva.

-dck-

Silver_A_2021_3.jpgSilver A  2021

 V letošním roce si připomeneme další z operací Silver A, tak si pojďme povědět něco o historii.

   Ve třech dílech vyprávění se budeme věnovat letošní etapě, ke které zde máme aktuální itinerář

 

Operace SILVER A

     Operace Sulphur byl krycí název pro paradesantní výsadek vyslaný během druhé světové války z Anglie na území Protektorátu Čechy a Morava. Byl organizován zpravodajským odborem exilového Ministerstva národní obrany a řazen byl do třetí vlny výsadků.   Složení a...
      .....byl krycí název pro paradesantní výsadek vyslaný během II. světové války z Anglie na území Protektorátu Čechy a Morava. Byl organizován zpravodajským odborem exilového Ministerstva národní obrany a řazen byl do třetí vlny výsadků.   Složení a úkoly    ...
...... a máme tady třetí část vyprávění o operacích  SILVER  A, po jejíž stopách se letos vypravíme:   Operace Glucinium    ....byl krycí název pro paradesantní výsadek vyslaný během II. světové války z Anglie na území Protektorátu Čechy a Morava. Byl organizován...

SLOVO PŘEDSEDY

 

Vážení členové klubu Old Car Rangers, 

 

dovolte mi, abych Vás za celé vedení klubu v novém roce pozdravil a informoval o nedávných událostech a zároveň i nastínil, co chystáme pro následující měsíce letošního roku.

 

Díky epidemiologické situaci v ČR a omezením z důvodů vládních opatření neproběhla výroční členská schůze v řádném termínu. Jakmile dojde k uvolnění týkající se počtu shromážděných osob dle nouzového stavu, uskuteční se řádná výroční členská schůze podle již zaslaného návrhu programu. Budeme Vás tedy operativně a s předstihem informovat o čase a místě konání schůze.

 

Klub má v současnosti 24 členů, příspěvky do Autoklubu ČR za rok 2021 byly řádně odvedeny a stav pokladny k dnešnímu dni je 17.156,- Kč.

 

V minulém roce se nám podařilo zpřehlednit financování klubu, které se skládá z příspěvků členů, příspěvků z testací jak klubových, tak i mimoklubových a příspěvků Autoklubu ČR na spolkovou činnost. Je snaha, aby i tyto příspěvky třetích stran putovaly do pokladny OCR, byť se jedná o nenárokovou součást financování klubu, která záleží na dobrých vztazích OCR se všemi dotčenými subjekty. V minulém roce proběhly volby do řídících orgánů Autoklubu ČR, kdy jsem jako předseda OCR svým hlasem (více jich dle stanov Autoklubu ČR nemáme) podpořil stávající vedení.

 

Klubové testace proběhnou v měsíci březnu a dubnu tohoto roku podle zavedených pravidel a v souladu s platnou legislativou. K plánu činnosti a akcí na letošní rok nezbývá než konstatovat, že je vše připraveno. Zda a jak jednotlivé akce ve skutečnosti proběhnou, je ale v tuto chvíli těžké předjímat.

 

Snahou vedení klubu bylo i nadále udržovat dobré vztahy se všemi spřátelenými kluby vojenské historie a i s jednotlivci, se kterými dlouhodobě spolupracujeme na společných akcích. V březnu uplyne již 76 let od obsazení jediného funkčního mostu na Rýnu americkými vojsky. Akce s názvem REMAGEN 2021, pokud to situace dovolí, by měla proběhnout třetí březnovou sobotu a podle obvyklého programu. Dubnové Konopiště B17 G a U.S. Embassy jsou již naplánovány a uvedeny na stránkách klubu. Pokud proběhnou letošní oslavy osvobození v Plzni, bude se jednat o tradiční akci pořádanou magistrátem města Plzně. Oficiální informace obdržíte na stránkách slavnostisvobody.cz, které doporučuji sledovat. První červnový víkend pořádáme další ročník 240 MTF, tentokrát po stopách 16th AD, třetí víkend v červnu proběhne již V. ročník akce SILVER, tentokrát věnovaný výsadkům Chalk, Glucinium a Sulphur. Tradiční letní akce Zhůří, Česká Kanada, Jestřebí a Drahňovice proběhnou v obvyklých termínech a jsou již také zaneseny do kalendáře na stránkách OCR. Všichni členové klubu jsou na ně samozřejmě co nejsrdečněji zváni. Podařilo se nám obnovit klubové místo na Křenku, kde se v září uskuteční již druhý ročník UNCLE SAM DAY.

 

Jako novinku jsme ve spolupráci s klubem 4th AD připravili ve dnech 9. - 10. 10. 2021 Pražskou čáru, dále pak mechanizovaný tramping po stopách našeho prvorepublikového opevnění a dalších pamětihodnostech vojenské historie na trase. Chceme uspořádat pro naše členy reprezentativní Generální štáb OCR v obvyklém listopadovém termínu, kam bychom rádi pozvali i vedení spřátelených klubů a zástupce Autoklubu ČR. Poslední letošní akcí bude Mikuláš na Křenku s nadílkou a programem pro děti a snad trochu i pro nás.

 

Z výše napsaného čiší snaha vedení udržet klub OCR v chodu a dopřát všem členům možnost alespoň jednou za měsíc vyvézt techniku tam, kde je jí dobře, mezi kamarády a přátele. Což je v krátkosti i vyjádřené krédo současného vedení k plánům klubu a hlavně k těm, co mají rádi ty společné "mechtle".

 

Nenechte se otrávit, zase bude dobře,

váš Jirka "Doga" Sedláček

 

Akce 2021

  Účast na tradiční novoroční jízdě při zatažené obloze, padající mlze a teplotě kolem 0 stupňů Celsia nebyla zdaleka rekordní. Přesto se nás v dnešní podivné době, která je poznamenaná strachem z čínského sajrajtu, různými groteskními zákazy a udavačstvím, sešlo neočekávaně dost. O to...

 

Zacházení se státní vlajkou

Manuál pro zacházení se státní vlajkou zde: Archiv textů/Užitečné.

   Hi Rangers. Pro Vás, ale i pro všechny příznivce a přátele spolku Old Car Rangers, jsem připravil čtení o naší cestě po USA.

 

 

 AMERIKA,

 Cesta po sedmi státech

východního pobřeží Unie.

 Old Car Rangers   24. VI. – 9.VII.  2016

 

 

Přečtěte si  kapitoly - zde

nebo stáhněte soubor PDF

nebo pokud máte v PC přehrávač Flashplayer

interaktivní kniha

g.m.

Zážitků, akcí a misí je tolik, že máme i:

ARCHIV FOTO

ARCHIV VIDEO

a FACEBOOK

PLÁN AKCÍ 2021

 

2. 1. 2021

Novoroční jízda

pořádá Sgt. Trubka

 

14. 1. 2021

Výroční členská schůze OCR

zrušeno - Covid

 


4. 2. 2021

Klubová schůze OCR

zrušeno Covid


 

4. 3. 2021

Klubová schůze OCR

 

13. 3. - 14. 3. 2021

Testace vozidel OCR

 

20. 3. 2021

Remagen

ZRUŠENO!

pořádá Sgt. Trubka

 

1. 4. 2021

Klubová schůze OCR

 

3. 4. - 4. 4. 2021

Testace vozidel OCR

 

9. 4. - 11. 4. 2021

Javornice

pořádá štáb 3.A

 

 16. 4. 2021

Konopiště

ZRUŠENO!

Pomník 8. letcům USAAF

pořádá Petr Vaněček

 

18. 4. 2021

Bořená Hora

B - 17 Memory

ZRUŠENO!

pořádá Daniel Ryl

www.b17memory.cz

 

30. 4. 2021

US Embassy

ZRUŠENO!

Convoy of Liberty Prague

pořádá Sgt. Trubka


6. 5. -  9. 5. 2021

Slavnosti Svobody

ZRUŠENO!

Plzeń

 

6. 5 - 9. 5. 2021

Konvoj vítězství

pořádá štáb 3.A

 

3. 6. 2021

Klubová schůze OCR

 


4. 6. -  6 . 6. 2021

240 MILES TO FREEDOM

pořádá OCR

 


 

18. 6. - 20 .6 2021

SILVER  A

pořádá OCR

 


3 .7 -  4. 7. 2021

Zhůří

pořádá štáb 3.A

 

16,7 - 18. 7 2021

Česká Kanada

pořádá Láďa Rokos

 

31. 7. - 1. 8. 2021???

Jestřebí

pořádá Standa Holý

 

20. 8 -  22. 8. 2021

Drahňovice

pořádá Petr Vaněček

 

2. 9. 2021

Klubová schůze OCR

 

11. 9. - 12. 9. 2021

 II.ročník akce spolu OCR

Uncle Sam Day

 

Křenek

pořádá OCR

 

28.9.2021

Svatováclavská jízda

pořádá Trubka

 

7. 10. 2021

Klubová schůze OCR

 

9-10.10 .2021

Přažská čára

- mechanizovaný tramping, 

pořádá 4th AD a OCR

 

8. 10 - 10. 10. 2021

Javornice

pořádá štáb 3.A

 

4. 11. 2021

Klubová schůze OCR

 

11. 11. 2021

 

27. listopad 2021???

Gen. štáb - OCR

vstup pouze v uniformách

 

4.12.2021

Mikuláš Old Car Rangers

Křenek

 

11.12.2021

Vánoční párty Alfa

 

 

 

 

 

 

Translate this page

Kontakt

Spolek Old Car Rangers Betlémské náměstí 251/2
11000
Praha, Staré Město
oldcarrangers@seznam.cz